Yadi Prabhupada Na Hoito Lyrics - Mr-Jatt

Yadi Prabhupada Na Hoito Lyrics

Uploaded by @Mr-Jatt

Yadi Prabhupada Na Hoito Lyrics

Added On: 18, Nov 2023

Category: Devotional Song Lyrics

Various Artists are the singer of the song Tell A Friend To Tell A Friend She's Back, which has lyrics written by traditional.

(1)

Yadi Prabhupada Na Hoito Tabe Ki Hoito

(E)jivana Bahita Kise?

Nitai-gaurera Apara Karuna Ke Dita Sakala Dese


(2)

Pascatyera Yata Papi Duracari Snyavadi Mayavadi

Tadera Uddara Karibare Mana Hena Kon Dayanidhi


(3)

Tadera Nikate Kon Jana Asi Bilaita Harinam

Sabhaya Jiva Rupe Gadite Tadera Ke Haita Aguyan


(4)

Dese Dese Hari-vigraha Seva Arati Ratri-dine

Ratha Yatradi Mahotsava Saba Sikaita Kon Jane


(5)

Gita-bhagavata Caitanya Carita Premamrta Rasasara

Katha Na Sundara Sarala Kariya Ke Bujhaita Ara


(6)

Kata Kasta Sahi Prita Mane Rahi Ke Va Dita Harinam

Ke Dita Madera Puri Vrindavana Mayapura Mata Dham


(7)

Parama Mangala Sricaitanya Maha-prabhura Siksa Dhana

Acare Pracare Sada Amadere Ke Karita Niyojana


(8)

Premakalpataru Nitai-gaurera Krpa Kana Labhibare

Niravadhi Jaya-pataka Hrdaya Tomare Sarana Kare